Benämningen ”coffee shop” betyder något helt annat i Amsterdam än vad det betyder i de flesta andra länder. Man går nämligen inte till en nederländsk ”coffee shop” för att inta kaffe, utan för att konsumera marijuana. Dessa ”caféer” är en del av Nederländernas kända (eller ökända) liberala inställning till drogen cannabis, som betyder att den fritt och lagligt får intas på dessa licensierade caféer av personer som är 18 år eller äldre.

Därmed inte sagt att det inte finns några begränsningar alls när det gäller cannabis i Amsterdam. Faktum är att drogen är olaglig i Nederländerna (något som förvånar många utanför landet), men tack vare en officiell toleranspolicy som växte fram beslutade det nederländska parlamentet år 1976 att innehav av mindre än 5 gram cannabis inte skulle vara straffbart. Samma sak gällde odling av cannabis: man blir vanligtvis inte straffad för det om man har fem eller färre plantor. Det var detta beslut som blev ursprunget till de inrättningar som idag är kända som ”coffee shops”.Coffee_shop_Amsterdam

År 2008 kom ytterligare en lag, men denna gång var den inte till cannabisförespråkarnas fördel. Det gällde den lag som förbjöd all rökning på allmänna platser, till exempel caféer och restauranger. Många ägare av ”coffee shops” protesterade högljutt mot denna lag, som de hävdade skulle försätta dem i konkurs. Detta ledde till en kompromiss, som betyder att du idag inte kan röka marijuana på allmänna platser, bara i dessa ”coffe shops”. En annan lag som har hotat dessa inrättningar är ett förslag om att man måste ansöka om ett så kallat ”weed pass” för att få komma in i ”coffee shops”, något som bara nederländska medborgare skulle kunna ansöka om. Efter ytterligare protester från inte bara ägarna av ”coffe shops” i Amsterdam, utan också stadens borgmästare, beslutades det att varje provins skulle få besluta själva om detta skulle gälla eller inte. Än så länge gäller det inte i Amstedam.

I Sverige har vi som bekant en annan inställning till hur man på bästa sätt håller cannabisbruket nere bland befolkningen, och här, liksom i majoriteten av världens länder, är allt innehav olagligt. Även om man alltså inte kan odla cannabis i sitt växthus på tomten, finns det gott om andra saker man kan odla, som tomater, gurkor, pumpa och squash. Om du inte redan har ett växthus hittar du en mängd olika varianter på Byggmax.se.