Ett bra sätt att tillbringa tid utomlands, samtidigt som man kan få ekonomisk hjälp i form av olika studentbidrag, är att göra en utbytestermin med ett utländskt universitet. Många svenska universitet har samarbeten med utländska universitet som gör att man kan tillgodogöra sig de poäng man läst utomlands. Om man verkligen vill bo i en särskild stad, till exempel Amsterdam, kan det också vara värt att anordna en termins eller ett års utlandsstudier på egen hand.

De två största universiteten i Amsterdam är Universiteit van Amsterdam (Amsterdams universitet) och Vrije Universiteit Amsterdam (Fria universitetet Amsterdam). Det äldsta av dessa två är Universiteit van Amsterdam, som grundades 1632. Det är det tredje äldsta universitetet i hela landet, och ett av de största universiteten i hela Europa, med drygt 31 000 studenter, knappt 5 000 anställda och drygt 1 300 doktorander. Universitetets huvudsakliga campus ligger i centrala Amsterdam, men vissa fakulteter ligger i närliggande stadsdelar. Universitetet är indelat i sju olika fakulteter: Humaniora, Social- och beteendevetenskap, Ekonomi och företagsvetenskap, Naturvetenskap, Juridik, Medicin och Tandvård.VU-campus-01

Det andra stora, statligt finansierade universitetet i Amsterdam är Vrije Universiteit Amsterdam. Detta universitet grundades år 1880 av Abraham Kuyper, och det var då det första protestantiska universitetet i Amsterdam. Ordet ”fria” i universitetets namn syftar på frihet från både kyrka och stat. Även om Nederländerna inte har ett officiellt rankningssystem för sina universitet, listades Vrije Universiteit Amsterdam som det näst bästa universitetet i landet i CWTS Leiden Ranking. Universitetet har knappt 25 000 studenter, och har sedan det grundades förvandlats från att vara en liten institution till ett brett universitet med många inriktningar och mycket forskning. Vrije Universiteit Amsterdam ligger i de södra delarna av staden, i distriktet Buitenveldert, precis intill det moderna affärsdistriktet Zuidas. Även själva universitetet är inhyst i moderna byggnader.

En av de viktigaste sakerna för att lyckas med sina studier, oavsett var i världen man bor, är god sömn. Om du har svårt att hitta en skön säng till ditt hem i de nederländska möbelaffärerna kan det vara värt att importera en säng från Sverige. Du kan enkelt beställa sängar online på Sleepo.se.